Strona główna / Dla bezrobotnych / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania dla klientów indywidualnych

 

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: SZKOLENIA INDYWIDUALNE [ 3 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby poniżej 30 roku życia Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby poniżej 30 roku życia 134 KB
pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby w wieku 30 lat i więcej Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osoby w wieku 30 lat i więcej 107 KB
pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach środków Funduszu Pracy 87 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: JEDNORAZOWE ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [ 19 ]
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy 
podjęcia działalności gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy podjęcia działalności gospodarczej 109 KB
pobierz
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy 
 podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (II)”
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (II)” 169 KB
pobierz
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy 
 podjęcia działalności gospodarczej
w ramach programu regionalnego
„Gwarancja 50+”
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu regionalnego „Gwarancja 50+” 165 KB
pobierz
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy 
 podjęcia działalności gospodarczej
w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (II)”
Wniosek o dofinansowanie z funduszu pracy podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (II)” 143 KB
pobierz
Oświadczenie Oświadczenie 35 KB
pobierz
Załącznik 1 - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania Załącznik 1 - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania 110 KB
pobierz
Załącznik 2 - szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania – w kwotach brutto Załącznik 2 - szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania – w kwotach brutto 103 KB
pobierz
Załącznik 3 - charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia Załącznik 3 - charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia 68 KB
pobierz
Załącznik 4 - oświadczenie wnioskodawcy Załącznik 4 - oświadczenie wnioskodawcy 61 KB
pobierz
Załącznik 5 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy Załącznik 5 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy 45 KB
pobierz
Załącznik 6 - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Załącznik 6 - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 88 KB
pobierz
Załącznik 6a - Oświadczenie poręczyciela I Załącznik 6a - Oświadczenie poręczyciela I 58 KB
pobierz
Załącznik 6b - Oświadczenie poręczyciela II Załącznik 6b - Oświadczenie poręczyciela II 62 KB
pobierz
Załącznik 6c - oświadczenie                                                                  dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 
w postaci gwarancji bankowej
Załącznik 6c - oświadczenie dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci gwarancji bankowej 37 KB
pobierz
Załącznik 6d - oświadczenie                                                                  dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 
w postaci blokady środków na rachunku bankowym
Załącznik 6d - oświadczenie dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci blokady środków na rachunku bankowym 37 KB
pobierz
Załącznik nr 6e - oświadczenie o stanie majątkowym 
dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
 lub zastawu na prawach lub rzeczach
Załącznik nr 6e - oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika lub zastawu na prawach lub rzeczach 61 KB
pobierz
Załącznik nr 7 - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis Załącznik nr 7 - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis 60 KB
pobierz
Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 91 KB
pobierz
 ** w z ó r  p o p r a w n i e  w y p e ł n i o n e g o  w n i o s k u ** ** w z ó r p o p r a w n i e w y p e ł n i o n e g o w n i o s k u ** 974 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: UDOKUMENTOWANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [ 7 ]
Pismo dotyczące rozliczenia Pismo dotyczące rozliczenia 30 KB
pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy
o braku możliwości odzyskania podatku VAT
Oświadczenie wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT 32 KB
pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy
o możliwości odzyskania podatku VAT
Oświadczenie wnioskodawcy o możliwości odzyskania podatku VAT 32 KB
pobierz
Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków
odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, 
mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania
Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 30 KB
pobierz
Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków
odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 51 KB
pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji z możliwości odzyskania podatku VAT Oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji z możliwości odzyskania podatku VAT 31 KB
pobierz
Zestawienie wydatków Zestawienie wydatków 62 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO [ 1 ]
Wniosek
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 55 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU SZKOLENIOWEGO [ 3 ]
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 
dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 68 KB
pobierz
Załącznik nr 1 - uprawdopodobnienie potrzeby ukończenia szkolenia sporządzone przez pracodawcę Załącznik nr 1 - uprawdopodobnienie potrzeby ukończenia szkolenia sporządzone przez pracodawcę 34 KB
pobierz
Załącznik nr 2 - uprawdopodobnienie potrzeby ukończenia szkolenia w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej
Załącznik nr 2 - uprawdopodobnienie potrzeby ukończenia szkolenia w związku z planowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej 37 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH [ 12 ]
Wniosek o przyznanie z funduszu pracy środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Wniosek o przyznanie z funduszu pracy środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 87 KB
pobierz
Załącznik 1 - informacja o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej – w kwotach brutto Załącznik 1 - informacja o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej – w kwotach brutto 100 KB
pobierz
Załącznik 2 - oświadczenie wnioskodawcy Załącznik 2 - oświadczenie wnioskodawcy 62 KB
pobierz
Załącznik 3 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy Załącznik 3 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy 46 KB
pobierz
Załącznik 4 - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Załącznik 4 - wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 89 KB
pobierz
Załącznik 4a - oświadczenie poręczyciela I Załącznik 4a - oświadczenie poręczyciela I 65 KB
pobierz
Załącznik 4b - oświadczenie poręczyciela II Załącznik 4b - oświadczenie poręczyciela II 65 KB
pobierz
Załącznik 4c - oświadczenie                                                                  dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 
w postaci gwarancji bankowej Załącznik 4c - oświadczenie dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci gwarancji bankowej 38 KB
pobierz
Załącznik 4d - oświadczenie                                                                  dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 
w postaci blokady środków na rachunku bankowym Załącznik 4d - oświadczenie dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci blokady środków na rachunku bankowym 37 KB
pobierz
Załącznik 4e - oświadczenie o stanie majątkowym 
dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
 lub zastawu na prawach lub rzeczach Załącznik 4e - oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy Wnioskodawców, którzy wybrali formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika lub zastawu na prawach lub rzeczach 62 KB
pobierz
Załącznik nr 5 - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis Załącznik nr 5 - oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis 61 KB
pobierz
Załącznik nr 6 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 6 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 97 KB
pobierz