Strona główna / Dla bezrobotnych / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania dla klientów indywidualnych

 

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej [ 12 ]
Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej 107 KB
pobierz
Załącznik Nr 1 - Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania Załącznik Nr 1 - Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej i źródła ich finansowania 100 KB
pobierz
Załącznik Nr 2 - Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania – w kwotach brutto Załącznik Nr 2 - Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania – w kwotach brutto 102 KB
pobierz
Załącznik Nr 3 - Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia Załącznik Nr 3 - Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia 69 KB
pobierz
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wnioskodawcy Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wnioskodawcy 59 KB
pobierz
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy Załącznik Nr 5 - Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy 45 KB
pobierz
Załącznik Nr 6 - Wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków Załącznik Nr 6 - Wybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków 69 KB
pobierz
Załącznik Nr 6a - Oświadczenie poręczyciela I Załącznik Nr 6a - Oświadczenie poręczyciela I 61 KB
pobierz
Załącznik Nr 6b - Oświadczenie poręczyciela II Załącznik Nr 6b - Oświadczenie poręczyciela II 61 KB
pobierz
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie  wnioskodawcy  o  uzyskanej  pomocy de minimis Załącznik Nr 7 - Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis 59 KB
pobierz
Załącznik Nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik Nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 79 KB
pobierz
Wzór oświadczenia Wzór oświadczenia 35 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia indywidualne [ 4 ]
Wniosek osoby uprawnionej
o skierowanie na szkolenie indywidualne
Wniosek osoby uprawnionej o skierowanie na szkolenie indywidualne 50 KB
pobierz
Informacja wnioskodawcy 
o wybranym przez siebie szkoleniu
Informacja wnioskodawcy o wybranym przez siebie szkoleniu 27 KB
pobierz
Oświadczenie
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej
Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej 37 KB
pobierz
Informacja  pracodawcy  dotycząca możliwości zatrudnienia Informacja pracodawcy dotycząca możliwości zatrudnienia 33 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej [ 7 ]
Pismo dotyczące rozliczenia Pismo dotyczące rozliczenia 30 KB
pobierz
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA  PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 32 KB
pobierz
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 32 KB
pobierz
Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków
odbiegających od zawartych  w Specyfikacji wydatków, 
mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania
Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 30 KB
pobierz
Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków
odbiegających od zawartych  w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 51 KB
pobierz
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O REZYGNACJI Z MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O REZYGNACJI Z MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 31 KB
pobierz
Zestawienie wydatków Zestawienie wydatków 62 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego [ 1 ]
WNIOSEK
O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO 55 KB
pobierz