Strona główna / Dla bezrobotnych / Pliki do pobrania

Pliki do pobrania dla klientów indywidualnych

 

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami [ 10 ]
Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie
WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO WNIOSKU Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZANYCH DO WNIOSKU 58 KB
pobierz
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Z FUNDUSZU PRACY PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU PRACY PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 99 KB
pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie                 
KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 103 KB
pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA – w kwotach brutto
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA – w kwotach brutto 100 KB
pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO – FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO – FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 74 KB
pobierz
Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 61 KB
pobierz
Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY 41 KB
pobierz
Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie WYBÓR FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie WYBÓR FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW 68 KB
pobierz
Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS 59 KB
pobierz
Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 139 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie studiów podyplomowych. [ 2 ]
Wniosek osoby uprawnionej o finansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wniosek osoby uprawnionej o finansowanie kosztów studiów podyplomowych. 37 KB
pobierz
Wzór zaświadczenia. Wzór zaświadczenia. 27 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki. [ 1 ]
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki. Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu kontynuowania nauki. 44 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wnioski dotyczące szkoleń indywidualnych [ 4 ]
Wniosek osoby uprawnionej o skierowanie na szkolenie indywidualne. Wniosek osoby uprawnionej o skierowanie na szkolenie indywidualne. 44 KB
pobierz
Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. 32 KB
pobierz
Informacja o szkoleniu wskazanym przez wnioskodawcę. Informacja o szkoleniu wskazanym przez wnioskodawcę. 25 KB
pobierz
Informacja pracodawcy dotycząca możliwości zatrudnienia Informacja pracodawcy dotycząca możliwości zatrudnienia 30 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa [ 7 ]
Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej 57 KB
pobierz
Wzór zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu poręczyciela Wzór zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu poręczyciela 49 KB
pobierz
Załącznik nr 1 - informacja na temat planowanego szkolenia. Załącznik nr 1 - informacja na temat planowanego szkolenia. 28 KB
pobierz
Załącznik nr 2 - deklaracja pracodawcy. Załącznik nr 2 - deklaracja pracodawcy. 30 KB
pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności. Załącznik nr 2 - oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności. 33 KB
pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie poręczyciela. Załącznik nr 3 - oświadczenie poręczyciela. 55 KB
pobierz
Załącznik nr 4 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy. Załącznik nr 4 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy. 44 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Finansowanie egzaminów i kosztów uzyskania licencji zawodowych [ 3 ]
Wniosek osoby oprawnionej o sfinansowanie kosztów egzaminu/licencji. Wniosek osoby oprawnionej o sfinansowanie kosztów egzaminu/licencji. 42 KB
pobierz
Deklaracja pracodawcy Deklaracja pracodawcy 33 KB
pobierz
Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. 32 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Udokumentowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz wydatkowania otrzymanych środków [ 7 ]

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 32 KB
pobierz
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 32 KB
pobierz
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
O REZYGNACJI Z MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O REZYGNACJI Z MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT 31 KB
pobierz
Pismo dotyczące rozliczenia Pismo dotyczące rozliczenia 34 KB
pobierz
Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania Wniosek o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 30 KB
pobierz
Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania Załącznik do wniosku o uznanie dodatkowych wydatków odbiegających od zawartych w Specyfikacji wydatków, mieszczących się w kwocie przyznanego dofinansowania 51 KB
pobierz
Szczegółowe zestawienie wydatków Szczegółowe zestawienie wydatków 62 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej [ 1 ]
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 38 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumentacja poręczycieli do wniosku o przyznanie jendorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. [ 2 ]
Wzór zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu poręczyciela Wzór zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu poręczyciela 50 KB
pobierz
Oświadczenie poręczyciela ( 2 strony ) Oświadczenie poręczyciela ( 2 strony ) 51 KB
pobierz
Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego [ 1 ]
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 55 KB
pobierz