Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące oraz pracodawców którzy korzystają lub chcą szkorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.

W niniejszym dziale znajdują się wszelkie przydatne informacje ogólne o działalności naszego urzędu oraz dane kontaktowe. Zapraszamy również do działu dla Przedsiębiorców, działu dla Klientów Indywidualnych, a Osoby niepełnosprawne zapraszamy do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi właśnie dla nich.

Oferty pracy

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy

 

 

    Na podstawie art. 9 b ust.1 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) od 01 stycznia 2010 roku w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach zostało wyodrębnione Centrum Aktywizacji Zawodowej. Centrum stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną, która w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach realizuje wszystkie określone w ustawie usługi rynku pracy tj.:  pośrednictwo  pracy,   poradnictwo  zawodowe,  pomoc   w   aktywnym poszukiwaniu  pracy  i organizację szkoleń wspierane przez  instrumenty rynku pracy.

   Celem powstania Centrum Aktywizacji Zawodowej jest koncentracja nad indywidualnymi potrzebami klientów urzędu oraz podejmowanie dla nich odpowiednio dobranych działań i form pomocy