Strona główna / Urząd / Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Lista komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy

Lista numerów telefonicznych PUP Wadowice:

(33) 873-71-00

(33) 873-50-20

(33) 873-50-21

(33) 823-22-32

Lista numerów telefonicznych filii PUP Wadowice w Andrychowie:

(33) 875-98-68

(33) 875-26-22

 

Dyrekcja

Dyrektor ( D )

Małgorzata Chowaniec

Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy (ZR)   Andrzej Kipiel
Zastępca Dyrektora ds. Filii ( ZF )   Marta Królik ( urlop bezpłatny )

       

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZW)  - Wadowice

Kierownik Mirosława Oleksy   wew.113
Pracownicy  
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne   Renata Miarka    wew.112   
Refundacje,   Andrzej Dybał   wew.112
Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych)   Joanna Ogiegło
Agata Paczyńska
  wew.114
 Doradca zawodowy  

Anna Maciejczyk
Anna Komendera

Krzysztof Godzina

  wew.101
Prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, doposażenie stanowiska pracy   

Ireneusz Warchał

  wew.104
Pracownicy ds. realizacji projektów EFS pn. "Czas nowych możliwości"  

Łukasz Malciak

 

   wew.112

Aktywizacja osób bezrobotnych

 

Danuta Bierowiec

Michał Kachnic

  wew.123

 

Realizacja ofert pracy

 

Magdalena Pająk

Barbara Boczoń

  wew.124
 Oferty pracy ( zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy)  

Danuta Wątroba

 

  wew.104

  666-019-575

 

Referat Aktywizacji Zawodowej (CAZA) - filia Andrychów

Kierownik Iwona Sordyl  wew. 253
Pracownicy  
Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych)   

Katarzyna Kasperkiewicz

Aleksandra Warchał

Filia Andrychów
 wew.255 
Doradca zawodowy  

Agnieszka Kołacz

Maria Przebinda

 

 

 wew.254
 wew.254

 

Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, śr.na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych   

 

Wioletta Raczek

Barbara Nizińska

 Filia Andrychów

 wew.256

 Pośrednik pracy   Elżbieta Bozowska Strojny    wew.258
Pośrednik pracy - oferty pracy(zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy), oferty pracy EURES   

 Marta Frączek

 Bożena Górkiewicz

  wew.270
 Lider Klubu Pracy  

Jan Cibor

Katarzyna Śliwa

  wew.264

Dział  Ewidencji i Świadczeń (ESW)

Kierownik Anna Pękala  wew.127
Pracownicy  
 Rejestracja  

Anna Duda
Dorota Wójcik 

  wew.126 
Ewidencja bezrobotnych z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

Dorota Węgrzyn
Teresa Mucha

 wew.126  
Ewidencja osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.  

Sławomir Szafran

Krystyna Domaszewicz

 wew.128

Referat Ewidencji i Świadczeń ( ESA )

Kierownik Maria Cyrek  wew.262
Pracownicy  
Rejestracja  

Renata Wojewodzic

Grzegorz Kręcioch

 wew.252

 wew.260

Ewidencja bezrobotnych z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

 Bogusława Socała

Agnieszka Gondko

  wew.263
Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku   

Anna Dańczak 

Anna Pawlik

 wew.261

 wew.268

 

Dział Finansowo Księgowy ( FK )

Kierownik Renata Matejek  wew.115 
Pracownicy  
Księgowość  

Agata Sroka
Danuta Ryłko

Anna Brudny

Kinga Pająk

 wew.116

 wew.116

 wew.118

 wew.116

 

Referat Obsługi Funduszu Celowego  ( OF )

Kierownik Katarzyna Ochman  wew.116
Pracownicy
Stanowisko ds. obsługi funduszu celowego  

Bożena Zaczyńska
Barbara Maślanka
Beata Gnojek

Agnieszka Wilk

 wew.117
 wew.118
 wew.118

 wew.118

 

Dział Organizacji i Promocji ( OP )

Kierownik Katarzyna Pławny  wew.120
Pracownicy  
Ogranizacja i promocja Urzędu   Anna Wyrwa
Robert Kubera 
 wew.121  
Kadry   Barbara Mularz   wew.107  
Stanowisko ds. informatyzacji, statystyki   Tomasz Brózda  wew.130  
 Obsługa sekretariatu   Joanna Rusinek   wew.105  
 Obsługa sekretariatu/Kierowca   Józef Potempa  Filia Andrychów
 (33) 875 98 68, (33) 875 26 22  
 Samodzielne stanowisko ds. prawnych    Halina Pilch  wew.103

 

Lider Klubu Pracy OHP Kraków

Pracownicy

     

Lider Klubu Pracy OHP Kraków 

 

Maria Ćwiertnia  

   wew.264