Strona główna / Urząd / Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Lista komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy

Lista numerów telefonicznych PUP Wadowice:

(33) 873-71-00

(33) 873-50-20

(33) 873-50-21

(33) 823-22-32

Lista numerów telefonicznych filii PUP Wadowice w Andrychowie:

(33) 875-98-68

(33) 875-26-22

 

Dyrekcja

Dyrektor ( D )

Małgorzata Chowaniec

Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy (ZR)   Andrzej Kipiel
Zastępca Dyrektora ds. Filii ( ZF )   Marta Królik ( urlop bezpłatny )

       

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZW)  - Wadowice

Kierownik Mirosława Oleksy   wew.120
Pracownicy  
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

Specjalista ds. aktywizacji

-Renata Miarka

 

Specjalista ds. programów

-Łukasz Malciak

   wew.110   
Staże, prace interwencyjne, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy    

Specjalista ds. aktywizacji

-Andrzej Dybał

 

Pośrednik pracy stażysta

-Beata Gnojek

  wew.101
 Staże, prace interwencyjne, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy    Pośrednik pracy - Ireneusz Warchał   wew.103
Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych) oraz obsługa osób z terenu gminy Brzeźnica  

Specjalista ds. rozwoju

 zawodowego

-Joanna Ogiegło

Specjalista ds. rozwoju

 zawodowego

-Agata Paczyńska

  wew.121
Obsługa osób z terenu gminy: Spytkowice, Stryszów, Tomice, Lanckorona  

Pośrednik pracy

-Barbara Boczoń

Doradca zawodowy

-Anna Komendera

 

Pośrednik pracy stażysta

-Anna Duda

  wew.123
Obsługa osób z terenu gminy: Kalwaria Zebrzydowska, Muicharz  

Pośrednik pracy

-Danuta Bierowiec

 

Doradca zawodowy

-Krzysztof Godzina

  wew.124

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska A-Mą

 

Pośrednik pracy

-Magdalena Pająk

Doradca zawodowy

-Katarzyna Śliwa

  wew.122

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska Me-Ż  

Doradca zawodowy

-Anna Maciejczyk

 

Pośrednik pracy

-Michał Kachnic

  wew.119
Oferty pracy ( zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy)  

Pośrednik pracy

-Danuta Wątroba

 

Specjalista ds. programów

-Paulina Lempart

  wew.104

  666-019-575

 

Referat Aktywizacji Zawodowej (CAZA) - filia Andrychów

Kierownik Iwona Sordyl  wew. 253
Pracownicy  
Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych)   

Specjalista ds. rozwoju

zawodowego

-Katarzyna Kasperkiewicz

 

Filia Andrychów
 wew.251 

Obsługa osób z terenu gminy Wieprz

 

Doradca zawodowy

-Agnieszka Kołacz

 

Doradca zawodowy

-Sylwia Porzuczek

 wew.271

 

Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, śr.na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych   

Referent-Stanisława Bobik

 

Pośrednik pracy-

Wioletta Raczek

 

 

 Filia Andrychów

 wew.256

Obsługa osób z terenu: Targanic, Zagórnika, Roczyn, Sułkowic, Inwałdu    

Pośrednik pracy-

Barbara Nizińska

 

 

Specjalista ds rozwoju

 zawodowego-

Aleksandra Warchał

 

  wew.255

Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska R-Z

oraz Rzyk

 

Pośrednik pracy-

Elżbieta Bozowska-Strojny

 

   wew.258
Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska K-P  

Pośrednik pracy-

Agnieszka Gondko

 

   wew.267
 Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska A-J  

Doradca zawodowy-

Jan Cibor

   wew.264
Oferty pracy(zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy), oferty pracy EURES   

 Pośrednik pracy

-Marta Frączek

 

Pomoc administracyjna

-Bożena Górkiewicz

  wew.270

Dział  Ewidencji i Świadczeń (ESW)

Kierownik Anna Pękala  wew.127
Pracownicy  
 Rejestracja  

Kinga Pająk

Sławomir Szafran
Dorota Wójcik 

  wew.128
Obsługa osób z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

Dorota Węgrzyn
Teresa Mucha

Krystyna Domaszewicz

 wew.126  

Referat Ewidencji i Świadczeń ( ESA )

Kierownik Maria Cyrek  wew.262
Pracownicy  
Rejestracja  

Renata Wojewodzic

Grzegorz Kręcioch

 wew.257

 wew.259

Ewidencja bezrobotnych z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

Bogusława Socała

Anna Dańczak

  wew.268
Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku   

Anna Pawlik

 wew.261

 

Dział Finansowo Księgowy ( FK )

Kierownik Renata Matejek  wew.115 
Pracownicy  
Księgowość  

Agata Sroka
Danuta Ryłko

Anna Brudny

 wew.116

 wew.116

 wew.118

 

Referat Obsługi Funduszu Celowego  ( OF )

Kierownik Katarzyna Ochman  wew.116
Pracownicy
Stanowisko ds. obsługi funduszu celowego  

Bożena Zaczyńska
Barbara Maślanka
Agnieszka Wilk

 wew.117
 wew.118
 wew.118

 

Dział Organizacji i Promocji ( OP )

Kierownik Katarzyna Pławny  wew.113
Pracownicy  
Ogranizacja i promocja Urzędu   Anna Wyrwa
Robert Kubera 
 wew.114 
Kadry   Barbara Mularz   wew.107  
Stanowisko ds. informatyzacji, statystyki   Tomasz Brózda  wew.130  
 Obsługa sekretariatu   Joanna Rusinek   wew.105  
 Obsługa sekretariatu/Kierowca   Józef Potempa  Filia Andrychów
 (33) 875 98 68, (33) 875 26 22  
 Samodzielne stanowisko ds. prawnych    Halina Pilch  wew.103

 

Lider Klubu Pracy OHP Kraków

Pracownicy

     

Lider Klubu Pracy OHP Kraków 

 

Maria Ćwiertnia  

   wew.264