Strona główna / Urząd / Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Lista komórek organizacyjnych  i stanowisk pracy

Lista numerów telefonicznych PUP Wadowice:

(33) 873-71-00

(33) 873-50-20

(33) 873-50-21

(33) 823-22-32

Lista numerów telefonicznych filii PUP Wadowice w Andrychowie:

(33) 875-98-68

(33) 875-26-22

 

Dyrekcja

Dyrektor ( D )

Małgorzata Chowaniec

Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy (ZR)   Andrzej Kipiel
Kierownik Filii ( KF )   Anna Pękala

 

       

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Dział Instrumentów Rynku Pracy (CAZ.I) - Wadowice 

Kierownik

Mirosława Oleksy 

  wew.127
Pracownicy  
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

Specjalista ds. aktywizacji

- Renata Miarka

renata_miarka [at] praca.gov.pl
 

 

Specjalista ds. programów

-Łukasz Malciak

lmalciak@praca.gov.pl

 

Specjalista ds. programów

-Paulina Lempart

paulina_lempart@praca.gov.pl  

   wew.128   
Staże, prace interwencyjne, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy    

Specjalista ds. aktywizacji

-Andrzej Dybał

andrzej_dybal@@praca.gov.pl

 

Pośrednik pracy stażysta

-Beata Gnojek 

 

 Pośrednik pracy-

Wioletta Raczek

instrumentyfilia.wadowice [at] praca.gov.pl

 

 Pośrednik pracy - Ireneusz Warchał

 ireneusz_warchal@praca.gov.pl

  wew.126

Dział Instrumentów Rynku Pracy (CAZ.I) - Andrychów

Kierownik

Mirosława Oleksy 

  wew.127 (Wadowice)
Pracownicy  
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, świadczenia integracyjne, zatrudnienie wspierane, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy, roboty publiczne     

Specjalista ds. aktywizacji

- Stanisława Bobik

 

 

 

   wew.256    

 

Dział Usług Rynku Pracy (CAZ.U) - Andrychów

Kierownik Iwona Sordyl  wew. 253
Pracownicy  

Obsługa osób z terenu gminy Wieprz

 

Doradca zawodowy

-Agnieszka Kołacz

doradcyfilia.wadowice [at] praca.gov.pl

 wew.271

 

Obsługa osób z terenu: Targanic, Zagórnika, Roczyn, Sułkowic, Inwałdu nazwiska O-Z 

Inwałdu nazwiska A-N 

 

Pośrednik pracy-

Barbara Nizińska

barbara_nizinska@praca.gov.pl

 

Specjalista ds rozwoju

 zawodowego-

Aleksandra Warchał

aleksandra_warchal@praca.gov.pl

  wew.265

Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska R-Z

oraz Rzyk

 

Pośrednik pracy-

Elżbieta Bozowska-Strojny

 

   wew.258
Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska K-P  

Pośrednik pracy-

Agnieszka Gondko

agnieszka_gondko@praca.gov.pl

 

   wew.267
 Obsługa osób z terenu Andrychowa: nazwiska A-J  

Doradca zawodowy-

Jan Cibor

jan_cibor@praca.gov.pl

   wew.264
Oferty pracy(zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy), oferty pracy EURES   

 Pośrednik pracy

-Marta Frączek

posrednicyfilia.wadowice [at] praca.gov.pl

 

  wew.270

Dział Usług Rynku Pracy (CAZ.U) - Wadowice

Kierownik

Iwona Sordyl

  wew.120
Pracownicy  
Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych) oraz obsługa osób z terenu gminy Brzeźnica nazwiska L-Ż  

Specjalista ds. rozwoju

 zawodowego

-Agata Paczyńska

 agata_paczynska@praca.gov.pl 

  wew.121
 Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych) oraz obsługa osób z terenu gminy Brzeźnica A-K  

Specjalista ds. rozwoju

 zawodowego

-Joanna Ogiegło

joanna_ogieglo@praca.gov.pl  

   wew.121
 Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych)    Specjalista ds. rozwoju

zawodowego

-Katarzyna Kasperkiewicz

szkoleniafilia.wadowice@praca.gov.pl

  wew.121
Obsługa osób z terenu gminy: Spytkowice,  Lanckorona nazwiska R-Ż  

Pośrednik pracy

-Barbara Boczoń

 barbara_boczon@praca.gov.pl

 

  wew.123
 Obsługa osób z terenu gminy Tomice    Doradca zawodowy

-Anna Komendera

 anna_komendera@praca.gov.pl

   wew.123
 Obsługa osób z terenu gminy: Stryszów, Lanckorona nazwiska A-P   Doradca Zawodowy 

-Sylwia Porzuczek

  

sylwia_porzuczek [at] praca.gov.pl

  wew.123
Obsługa osób z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska nazwiska A-O  

Pośrednik pracy

-Danuta Bierowiec

danuta_bierowiec@praca.gov.pl

 

  wew.124
 Obsługa osób z terenu gminy: Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska nazwiska P-Ż,    Doradca zawodowy

-Krzysztof Godzina

krzysztof_godzina@praca.gov.pl 

  wew.124

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska A-Mą

 

Pośrednik pracy

-Magdalena Pająk

magdalena_pajak@praca.gov.pl  

 

Doradca zawodowy

-Katarzyna Śliwa

katarzyna_sliwa@praca.gov.pl  

  wew.122

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska Me-Ż  

Doradca zawodowy

-Anna Maciejczyk

anna_maciejczyk@praca.gov.pl  

 

Pośrednik pracy

-Michał Kachnic

michal_kachnic@praca.gov.pl

  wew.119
Oferty pracy ( zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy)  

Pośrednik pracy

-Danuta Wątroba

dwatroba@praca.gov.pl  

 

 

  wew.104

  666-019-575

Dział  Ewidencji i Świadczeń (ESW)

Kierownik Maria Cyrek  wew.110
Pracownicy  
 Rejestracja  

Grzegorz Kręcioch
Dorota Wójcik

Anna Wyrwa 

  wew.101
Obsługa osób z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

Dorota Węgrzyn
Teresa Mucha

Krystyna Domaszewicz

 wew.103  

Referat Ewidencji i Świadczeń ( ESA )

Kierownik Anna Pękala  wew.262
Pracownicy  
Rejestracja  

Renata Wojewodzic

Sławomir Szafran

 wew.257

 wew.259

Ewidencja bezrobotnych z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%).  

Bogusława Socała

Anna Dańczak

  wew.268
Ewidencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku   

Anna Pawlik

 wew.261

 

Dział Finansowo Księgowy ( FK )

Kierownik Renata Matejek  wew.115 
Pracownicy  
Księgowość  

Agata Sroka
Danuta Ryłko

Katarzyna Ochman

Anna Brudny

Bożena Zaczyńska

Kinga Pająk

Barbara Maślanka

 wew.116

 wew.116

 wew.116

 wew.117

 wew. 117

 wew.118

 wew.118

 

Dział Organizacji i Promocji ( OP )

Kierownik Katarzyna Pławny  wew.113
Pracownicy  
Ogranizacja i promocja Urzędu   Anna Wyrwa
Robert Kubera 
 wew.114 
Kadry   Barbara Mularz   wew.107  
Stanowisko ds. informatyzacji, statystyki   Tomasz Brózda  wew.130  
 Obsługa sekretariatu   Joanna Rusinek   wew.105  
 Obsługa sekretariatu/Kierowca   Józef Potempa  Filia Andrychów
 (33) 875 98 68, (33) 875 26 22  
 Samodzielne stanowisko ds. prawnych    Halina Pilch