Strona główna / Urząd / Komórki organizacyjne

          Numery telefoniczne Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach, ul. Mickiewicza 27:

                                                   (33) 873-71-00

                                                   (33) 873-50-20

                                                   (33) 873-50-21

                                                   (33) 823-22-32

         Numery telefoniczne Filii PUP w Wadowicach w Andrychowie, ul.Starowiejska 22b:

                                                   (33) 875-98-68

                                                   (33) 875-26-22

 

 

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach oraz Filii w Andrychowie

Obsługa osób z terenu Andrychowa nazwiska A-G oraz obsługa osób z terenu Rzyk nazwiska F-Ż

Obsługa osób z terenu Andrychowa nazwiska H-N, RoczynyL-R

Obsługa osób z terenu Andrychowa nazwiska O-Z, Roczyny S-Z

Obsługa osób z terenu Targanic, Zagórnika, Brzezinki, Roczyn nazwiska A-K

Obsługa osób z terenu gminy Wieprz ( Wieprz, Przybradz, Gierałtowice, Gierałtowiczki, Frydrychowice, Nidek) oraz obsługa osób z terenu Rzyk nazwiska A-E, poradnictwo zawodowe

Obsługa osób z terenu Sułkowic, Inwałdu, szkolenia, bony szkoleniowe, KFS

Obsługa osób z terenu gminy Brzeźnica nazwiska A-K, szkolenia, bony szkoleniowe, KFS, analiza i monitoring

Obsługa osób z terenu gminy Brzeźnica nazwiska L-Ż, szkolenia, bony szkoleniowe, KFS

Obsługa osób z terenu gminy Stryszów, Lanckorona nazwiska A-P

Obsługa osób z terenu gminy Lanckorona nazwiska R-Ż, Szkolenia, bony szkoleniowe, KFS, badania lekarskie

Obsługa osób z terenu gminy Spytkowice

 Obsługa osób z terenu gminy Tomice, poradnictwo zawodowe

Obsługa osób z terenu gminy Stryszów

Obsługa osób z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska nazwiska A-O

Obsługa osób z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska nazwiska P-Ż

Obsługa osób z terenu gminy Mucharz

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska A-Ja

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska Ku-R, poradnictwo zawodowe

Obsługa osób z terenu gminy Wadowice nazwiska Je-Ks oraz nazwiska S-Ż

Pośrednictwo instytucjonalne

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Staże, prace interwencyjne, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, świadczenia integracyjne, zatrudnienie wspierane, doposażenie/doposażenie stanowiska pracy, roboty publiczne  

Oferty pracy (zamieszczanie ogłoszeń, skierowania, giełdy pracy)

Ofery pracy EURES 

Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Szkolenia (kursy, studia podyplomowe przygotowanie zawodowe dorosłych)

Obsługa osób bez prawa do zasiłku oraz z prawem do zasiłku ( 80%, 100%, 120%)

Rejestracja

Księgowość

Ogranizacja i promocja Urzędu, Kadry, Obsługa Sekretariatu, Statystyka i Informatyka